top of page

Personvernerklæring

Gyldig fra 1. januar 2023
Databehandlingsansvarlig: Siw Grinaker

Generelt

 

Vekstly AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de.


Oppgivelse av personopplysninger er frivillig. 

Om du deltar på kurs hos oss vil vi være nødt til å lagre noe data om deg for at du skal kunne gjennomføre kurset. Den informasjonen vi lagrer behandles i henhold til personvernloven og slettes etter endt formål med lagring og behandling. Det vil si at når kurset du deltar på er over sletter vi data om deg, med mindre du ønsker at vi beholder det til neste gang du vil på kurs. Om du laster ned materiell eller melder deg på e-post lista vår så lagrer vi den informasjonen og sender deg annen relevant informasjon. Du kan når som helst velge å melde deg av. Merk at når det gjelder kursopplegg så kan du ikke velge å melde deg av å motta e-post, for det er en del av greia med kurs. Etter endt kurs kan du sende oss en epost og melde deg av alle lister. 

Vi selger ikke din informasjon til noen utenfor vår organisasjon. Men vi vil noen ganger legge deg inn i e-postlister slik at vi kan sende deg informasjon om andre tilbud vi har eller nyheter. 

Som alle aktører på nett forholder vi oss til cookies – eller kalt kakesmuler om du vil. Dette er små filer som lagres i nettleseren din automatisk og hjelper nettleseren med diverse jobber, som for eksempel å huske URL-adresser, autoutfylle skjema og lignende. Vi jobber med løsninger for deg og velge hvilke kakesmuler du vil skal lagres, men per nå er det opp til deg å manuelt gå inn i nettleseren og slette eventuelle smuler der. 

Personopplysninger vi samler inn og behandler


Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

Grunnleggende informasjon: Navn


Kontaktinformasjon: Adresse, telefonnummer, epostadresse


Konto og profilinformasjon: Innstillinger, preferanser


Betalingsinformasjon: Transaksjonsinformasjon, betalingsmiddel


Kundehistorikk og kundeengasjement: Bestillings- og leveringsopplysninger, handlekurvbevegelser, rabattkoder, lojalitetsprograminformasjon, aktive produkter og avtaler samt produkter og tjenester du har hatt tidligere, hvor mye og hvor ofte de brukes, status på produkter/tjenester


Kundeaktivitet: Lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.


Personopplysningene samles inn direkte fra deg gjennom informasjon du oppgir til oss og i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter.

 

Hvordan vi bruker personopplysningene


Levering av tjeneste/avtaleinngåelse


Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Administrasjon av kundeforhold


Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

 

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester


Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Mye av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, som for eksempel kundeaktivitet, kundehistorikk og konto og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Tilpasset brukeropplevelse


Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

 

Salg og markedsføring


Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Du har mulighet å reservere deg fra deler av denne behandlingen ved å, for eksempel, reservere deg fra å motta epost fra oss. I tillegg til dette kan vi også be deg om samtykke til å bruke dine personopplysninger til såkalt profilering, hvor vi utleder interesser og behov på bakgrunn av dine personopplysninger. Hensikten med profilering vil være at markedsføringen vår skal bli mer relevant.

Systemovervåking, feilretting mm.


Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Sikkerhet, avdekking av svindel og kriminelle handlinger


Vi behandler personopplysninger i vårt arbeid med å beskytte våre brukere og oss selv mot svindelaktivitet, misbruk og kriminelle handlinger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Overholde rettslige forpliktelser


I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

Dine rettigheter

Personvernloven er din lov. Det er den loven som beskytter dine personopplysninger og informasjon. Alle er svært glade for den, og alle som driver bedrift er i et sterkt elsk-hat forhold til den. 

Din rett til privatliv er skrevet ned i form av et knippe rettigheter som bedrifter har plikt til å tilrettelegge for.

 

De viktigste er:

Retten til innsyn

Du har til enhver tid rett til å be om innsyn i hvilken informasjon en bedrift har lagret om deg. 

 

Retten til korreksjon

Du har rett til å korrigere informasjon som er lagret om deg dersom du mener den gir et uærlig eller feilaktig bilde av deg som person. 

Retten til sletting

Du har til enhver tid rett til å be bedriften slette informasjon om deg, dersom formålet ved lagringen er utgått eller du mener de har fått informasjonen uten ditt samtykke. 

Alle bedrifter plikter til å etterkomme brukers rettigheter, med mindre det vil påvirke rikets sikkerhet eller en pågående rettssak. Informasjonen skal gis til deg i et tilgjengelig format og innen 14 virkedager (med noen unntak) etter forespørsler. Ved forspørsel av sletting har bedriften plikt til å gi beskjed til eventuelle tredjeparter som også har lagret informasjonen.  

Våre tredjepart-aktører er som følger: 

Stripe

Stripe er betalingsautomaten vår, så når du betaler for et kurs er det Stripe som behandler dataene dine. Hos oss lagres da informasjonen frem til betalingen har gått igjennom eller til angreretten går ut. 

Les mer om Stripes personvernregler her.

Ta kontakt


Har du spørsmål vedrørende personvernerklæringen, eller ønsker å be om innsyn, sletting eller retting? 

Send en e-post til hei@vekstly.no

Denne personvernerklæringen er basert på en mal for personvernerklæring fra gdprcontrol.no

bottom of page